Nieuwe voorzitter bij het ZA-Team

Tijdens de bijzondere algemene vergadering die plaats vond op 25 september werd het ontslag van voorzitter Manu Lauwers aanvaard en werd Filip Butaye verkozen tot nieuw voorzitter. Manu nam in het jaar 2011 het voorzitterschap in een niet gemakkelijke periode over en heeft de club en het bestuur op een voortreffelijke manier geleid en vorm gegeven. Na een bestuursperiode van 4,5 jaar was de tijd rijp om de scepter over te  dragen. Hij heeft aangegeven dat zijn deur altijd opstaan voor raad en daad. Het bestuur wil dan ook graag Manu Lauwers hartelijk bedanken voor de wijze waarmee hij onze club geleid heeft. Tijdens het clubfeest zullen we dan ook Manu in de bloemetjes zetten. Dank je wel Manu!