Uitnodiging bijzondere algemene vergadering Zoniën Athletics Team 25/09/2015

Hoeilaart 06/09/2015

Beste clublid,

 

Langs deze weg wil ik jou graag uitnodigen op de bijzondere algemene vergadering van onze club, Zoniën Athletics Team. Deze vindt plaats op vrijdag 25 september 2015 om 19u30 uur in zaal Bakenbos (1ste etage) in het Felix Sohie centrum te Hoeilaart.

Agenda:

  1. Ontslag voorzitter:
  • Kennisname ontslag van de voorzitter
  1. Nieuwe kandidaturen voorzitter:
  • Kennisname kandidaturen voor vervanging voorzitter
  1. Verkiezing voorzitter:
  • Verkiezing nieuwe voorzitter
  1. Slot:
  • Rondvraag
  • Slotwoord

 

Enkel de meerderjarige werkende leden van het ZATeam zijn stemgerechtigd. De overige leden kunnen de vergadering bijwonen als toezichter. Ieder meerderjarig lid kan zich kandidaat stellen als werkend lid door uiterlijk bij de aanvang van de algemene vergadering een schriftelijke vraag hieromtrent te richten aan de voorzitter Manuel Lauwers.
Kandidatuurstellingen voor voorzitter dienen schriftelijk te gebeuren uiterlijk 21 september 2015 ter attentie van Manuel Lauwers – info@zateam.be

 

Manuel Lauwers

Ontslagnemend voorzitter