Test pagina

Voornaam*

Naam*

ManVrouw

Nationaliteit*

Straatnaam en nummer*

Postcode*

Gemeente*

Telefoon*

E-mail*

Rijksregisternummer*

Geboorteplaats*

GeboorteK*

Ik verklaar de tekst met betrekking tot het preventief sportmedisch onderzoek ontvangen en gelezen te hebben.
Ik wens deel te nemen aan wedstrijden en heb hiervoor een VAL-nummer (vanaf benjamin) nodig.Ik wens niet aan competitiewedstrijden deel te nemen.
Ik neem kennis dat alle persoonsgegevens op dit document vermeld zijn samen met het opgegeven adres enkel bestemd zijn voor intern gebruik door de Vlaamse Atletiekliga (VAL), de Koninklijke Belgische Atletiekbond (KBAB) en SPORTA in functie van de leden- en wedstrijdadministratie. Het jeugdbestuur zal het ingegeven email adres gebruiken voor communicaties. Dit gebeurt via de site gimme.eu. Indien u begin oktober nog geen uitnodiging hebt ontvangen om lid te worden van onze gimme-groep, contacteert u ons best op jeugd@zateam.be om geen belangrijke communicaties mis te lopen.